Actievoorwaarden

Deelname actie

 • Deelname aan acties is kosteloos.
 • Deelname vindt plaats wanneer je op Stoov via social media hebt gereageerd of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld.
 • Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
 • De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de social media post of op het in te vullen formulier.
 • Stoov is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

Persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij er toestemming is gegeven een nieuwsbrief te ontvangen van een externe partij.
 • Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de Stoov nieuwsbrief, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.
 • Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Winnaar

 • De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 • De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden.
 • Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 • Stoov is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 • Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 • Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.
 • Over de uitslag van acties kan niet worden gecorrespondeerd.

product in je winkelmandje

Product title

€ 29,95