Garantie

 

2 jaar garantie & support 

Wij garanderen dat onze producten vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten voor een periode van twee jaar vanaf de datum van aankoop. 


Stoov zal ieder onderdeel dat defect raakt binnen de garantieperiode repareren of vervangen. Deze garantie geldt alleen voor de originele koper die een nieuw product heeft gekocht van Stoov of van één van de door Stoov erkende wederverkopers. In geen geval is Stoov aansprakelijk voor claims buiten de garantieperiode of voor enige andere claims of schade, inclusief maar niet beperkt tot claims voor een foutief ontwerp, onzorgvuldig of misleidend advies, incidentele schade of gevolgschade of letsel aan een andere persoon, bedrijf of entiteit.


De garantie geldt niet wanneer een dergelijke reparatie of vervanging van onderdelen nodig is als gevolg van een ongeval, verwaarlozing of misbruik, of wanneer de apparatuur is aangepast of hersteld is anders dan in overeenstemming met de onderhoud- en service instructies van Stoov, of wanneer een component of onderdeel is gebruikt dat niet origineel door Stoov of haar erkende wederverkopers is geleverd.


Deze garantie omvat geen verbruiksartikelen zoals accu's of stoffen. Onze accu fabrikanten garandeert dat de accu’s vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten en de accu’s onder normaal gebruik en onderhoudsvoorwaarden voor een periode van één jaar na de oorspronkelijke datum van aankoop. Echter, deze garantie rechtvaardigt niet de garandeert niet de effectieve levensduur van de accu’s. Dit omdat de effectieve levensduur van een accu voornamelijk wordt bepaald door de gebruikspatronen en de zorg die gedurende de levensduur van de accu. Alle claims zijn beperkt tot de reparatie of vervanging van alleen de producten en zijn exclusief transportkosten.

 

Klachten

Het kan voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. Laat ons dit weten. Wij nemen contact met je op om tot een oplossing te komen.


De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan voor consumenten, die u kunt vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij nemen vrijwillig deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure.