Image 47846756974932

Privacy policy

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Stoov B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.


Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:


 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

 • wij u eerst om toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Stoov B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.


Gebruik van persoonsgegevens

Bij een bezoek aan onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven in het kader van de door u gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:


 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • IP-adres
 • Orderhistorie
 • Nationaliteit

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven; conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen; conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking

- het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;
- een wettelijke verplichting na te komen;
- om redenen van algemeen belang, of
- voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist; conform art.18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover
- u de juistheid van de gegevens ontkent;
- de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;
- we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
- tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG; conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen; Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.

Kredietcheck Klarna
Indien u kiest voor Klarna als betaalmethode, dan voert Klarna uit hoofde van zijn gerechtvaardigd belang mogelijk zelf een kredietcheck uit of geeft de voor de verwerking van betalingen verzamelde betalingsgegevens door aan een externe kredietinstelling. U kunt hiertegen op ieder moment bezwaar maken.

Toegang accountomgeving
Met ons klantaccount kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf gegevens kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Doeleinden

 • Afhandelen bestelling
 • Om de bestelling juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van uw NAW-gegevens.
 • Afhandelen betaalverkeer
  Om de betaling van de bestelling juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van uw betaalgegevens.
 • Communicatie
  Om de communicatie omtrent uw bestelling en/of andere vragen eenvoudig te laten verlopen, maken wij gebruik van uw persoonsgegevens/contactgegevens.
 • Uitvoering wettelijke plicht
  Om te voldoen aan onze wettelijke plicht bewaren wij uw bestelhistorie inclusief betaalgegevens binnen de gestelde wettelijke termijn.
 • Marketing (indien toestemming)
  Om u van persoonlijke aanbiedingen te kunnen voorzien, maken wij gebruik van uw persoonsgegevens/contactgegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt wanneer u hier toestemming voor heeft gegeven.
 • Fraudepreventie
  Ten behoeve van fraudepreventie maken wij, indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang, gebruik van uw IP-adres, adresgegevens en betaalgegevens.

Indien dit nodig is voor een goede afhandeling van uw bestelling, kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Hierover leest u meer in deze privacyverklaring.


Reclame
Wij kunnen u na uw toestemming op websites van derden en via e-mail marketing op de hoogte brengen van acties, aanbiedingen en campagnes van Stoov.


Contact en nieuwsbrief
Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels verschillende kanalen (zoals chat, e-mail, telefoon, WhatsApp en social media). U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang dit nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw vraag. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Tevens sturen wij (commerciële) nieuwsbrieven naar bestaande klanten ten behoeve van eigen gelijksoortige producten of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.


Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.


Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst en mogen onder geen beding gegevens voor andere doeleinden gebruiken dan door ons gesteld. De veilige verwerking van uw gegevens wordt gewaarborgd middels een verwerkersovereenkomst tussen Stoov en de partner. In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Deze buttons verstrekken enkel een link en geven geen persoonsgegevens door aan derden. Met mogelijkheid om in te loggen via een social media-account, wordt vanuit de social media partij het e-mailadres doorgegeven dat bij het gebruikersaccount hoort.


Cookies
Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken (de cookiebanner). Stoov maakt gebruik van 1st en 3rd party cookies.  Volgend gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor het gebruik van cookies. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw internetbrowser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. Met derden die cookies plaatsen, hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, verwijzen wij u naar de privacyverklaring van deze partijen. 


Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.


Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.


Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestelling(en) af te handelen, inclusief garantie, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht).


Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen, voordat u van deze websites gebruik maakt.


Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is aan te bevelen deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw internetbrowser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.


Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Cookie Policy
Stoov maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken (hierna ‘cookies’). Cookies bestaan uit een standaard internettechnologie, die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen worden uitgelezen door zowel Stoov (1st party) als derde partijen (3rd party). Met het plaatsen van cookies kunnen wij bijvoorbeeld de inhoud van je winkelwagen onthouden. Naar aanleiding daarvan kunnen wij je persoonlijke aanbiedingen tonen die afgestemd zijn op jouw interesses. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren; een cookie is slechts in staat om een machine te identificeren.


Als je onze website bezoekt, vragen wij toestemming om cookies te plaatsen. Welke cookies dit zijn en wat ze doen, lees je in onderstaand overzicht. Indien je geen cookies accepteert, is het mogelijk dat je problemen ondervindt tijdens het bestelproces. Mocht dit het geval zijn, dan willen wij je vragen contact op te nemen met onze klantenservice, zodat wij je bestelling alsnog kunnen afronden. Functionele cookies mogen altijd, ook zonder toestemming, worden geplaatst. Wil je geen cookies accepteren? Ga dan in het hulpbestand van je internetbrowser na hoe je alle cookies blokkeert of hoe je ervoor zorgt dat je een waarschuwing ontvangt, voordat een cookie wordt opgeslagen.  


Cookieoverzicht


Functionele cookies
Dit type cookie zorgt ervoor dat de website naar behoren functioneert en mag zonder toestemming worden geplaatst. We gebruiken dit type cookie onder andere voor:

 • Stoov platform (1st party): Deze cookies onthouden o.a. jouw bezoek aan onze website, de inhoud van de winkelwagen, je gegevens in de check-out, website-instellingen (cookies, taal e.d.) en recent bekeken producten.
 • Cloudflare (1st party): Hiermee kan webverkeer worden geïdentificeerd. Dit type cookie slaat geen gegevens op.
 • Cookiebot (1st party): Opgegeven consent bewaren
 • Intercom (1st party): Hiermee wordt, in het geval van een chatgesprek, de chathistorie weergegeven.
 • Shopify (1st party): Functionaliteiten voor beveiligde checkout en betaling.
 • Youtube (3rd party): Dit type cookie ondersteunt de videocontent van Stoov.
 • Google (3rd party): Consent check
 • Pinterest (3rd party): Consent check
 • Criteo (3rd party): Consent check

Statistische/analytische cookies
Dit type cookie wordt gebruikt om bepaalde onderdelen op onze website te meten. Voorbeelden hiervan zijn hoeveel bezoekers onze website heeft gehad, welke pagina’s zij bekijken en hoe lang ze op een pagina blijven. Deze resultaten worden omgezet in statistieken en geven ons inzicht in de gebruiksvriendelijkheid van de website. We gebruiken dit type cookie onder andere voor:

 • Elevar (3rd party): Verzorgt de dataLayer met informatie over E-commerce gebeurtenissen
 • Klaviyo (3rd party): ID om gebruikers te herkennen en te rapporteren. Gebaseerd op het ID wordt opgeslagen of een bezoeker ingeschreven is voor de nieuwsbrief
 • Microsoft (3rd party): Clarity slaat statistische data op om gedrag van bezoekers te meten
 • Google (3rd party): Verschillende cookies om gebruikers te herkennen voor Google producten als Google Analytics.
 • Northbeam (3rd party): Snowplow - Northbeam connectie om campagnes te meten
 • Tiktok (3rd party): Meet het gebruik van embedded services
 • Amplitude (3rd party): Meet statistische data Gorgias, de tool voor klantenservice
 • Analytics by Shopify (1st party): Hiermee kunnen we gebruikers onderscheiden, gebruikers herkennen bij een nieuw bezoek en de tijdsduur van een bezoek meten.
 • Stoov platform (1st party): Hiermee is het mogelijk om A/B-testen uit te voeren met als doel de website gebruiksvriendelijker te maken.

Advertentie cookies
Met dit type cookie kan Stoov je een advertentie tonen wanneer je een andere website bezoekt. We gebruiken dit type cookie onder andere voor:

 • Klaviyo (3rd party): Verzamelt informatie over het gedrag en voorkeuren van de gebruiker om de website. Dit wordt gebruikt om specifieke segmenten aan te schrijven met bijvoorbeeld een e-mailcampagne
 • Google (3rd party): Verzamelt informatie om de relevantie van advertenties op de website te optimaliseren
 • Meta (3rd party):  Verzamelt informatie om de relevantie van advertenties op de website te optimaliseren
 • Google AdSense (3rd party): Google AdSense gebruikt data voor het experimenteren met de efficiëntie van advertenties
 • Pinterest (3rd party): Meet gebruik van advertenties
 • Tiktok (3rd party):  Meet gebruik van advertenties
 • Shopify (1st party): Verzamel data om relevante advertenties te tonen
 • Microsoft (3rd party): Meet the efficiëntie van advertenties
 • Criteo (3rd party): Relevante content op basis van gedrag
 • YouTube (3rd party): Relevant content op basis van gedrag en interactie meten met content

Tracking
Met dit type cookie kan Stoov jou als gebruiker identificeren op haar eigen website, maar ook op die van derden.

 • Commerce Connector (3rd party): Hiermee kan worden bepaald of de aankoop op Stoov.com een gevolg is van tussenkomst door ‘commerce connector’. (Dit is een tool om de beschikbaarheid van ons assortiment te tonen.)  
 • Shop2market (1st, 3rd party): Hiermee kan worden bepaald welke partijen hebben bijgedragen aan een verkoop op Stoov.com.
 • Tradetracker (3rd party): Hiermee kan worden bepaald via welke affiliate – een derde partij die een Stoov advertentie heeft getoond – onze website bezoekt.

Interesse cookies
Dit type cookie maakt het mogelijk om de content die we je tonen (ook op een andere website) aan te laten sluiten op jouw interesses. Dit kan bijvoorbeeld een advertentie zijn die producten toont die je eerder hebt bekeken of een advertentie die suggesties geeft voor soortgelijke producten.  

Ook derde partijen die via Stoov cookies plaatsen, proberen zo een beeld van je interesses te krijgen.  Dit wordt gedaan door informatie over je huidige bezoek te combineren met informatie van eerdere bezoeken aan andere websites. We gebruiken dit type cookie onder andere voor:

 • Doubleclick (1st, 3rd party): Hiermee kan er gebruik worden gemaakt van diensten van derden om advertenties aan je te tonen, kunnen we zien of je op een advertentie hebt geklikt en is het mogelijk om op basis van je social media-gebruik advertenties af te stemmen op jouw interesses.

Cookies uitschakelen
Heb je bij je bezoek aan Stoov.com aangegeven dat je cookies accepteert, maar wil je dit toch liever niet? Dan kun je via het hulpbestand van je internetbrowser cookies verwijderen. Hoe dit werkt, lees je hier.


Andere technologieën
Onder ‘andere technologieën’ vallen andere manieren voor het opslaan van data in de browser met een functioneel doel, zoals Local Storage en Session Storage.

 • Stoov platform: Hiermee wordt de staat van sommige uitklapbare elementen onthouden (in-/uitgeklapt).
 • Intercom: Hiermee bewaart de chatapplicatie een sessie ID en de instellingen.